Ochrana osobných údajov

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov

V súvislosti s prijatím Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, ktoré sa s účinnosťou od 25. mája 2018 vzťahuje na spracovanie vašich osobných údajov vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracovaní a ochrane vašich osobných údajov.

Získavanie a spracovávanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame sú:

  • meno a priezvisko
  • kontaktné údaje (vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla) 
  • identifikačné údaje u právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa

Osobné údaje získavame predovšetkým priamo od Vás, najmä pri komunikácii (kontaktovanie cez kontaktný formulár, emailom)

Využívanie osobných údajov

Vaše osobné údaje využívame najmä na:

  • realizáciu objednávok 
  • komunikáciu s vami a správu zmluvného vzťahu
  • riešenie Vašich sťažností
  • predloženie dôkazov v prípade možného alebo prebiehajúceho sporu s Vami

Vaše osobné údaje uchovávame, len ak trvá niektorý z vyššie uvedených účelov spracovania a následne len po dobu a za podmienok v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

Spracovania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, ak:

  • je to potrebné na účely uzatvorenia alebo plnenia kúpnej zmluvy s Vami
  • ste nám na spracovanie Vašich osobných údajov poskytli súhlas

V prípade, že je na spracovanie osobných údajov potrebný nevyhnutný súhlas a Vy ho neudelíte, môže sa stať, že Vám nebudeme môcť poskytnúť naše služby, uzatvorenie kúpnej zmluvy - objednávky.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Pre zaistenie bezpečnosti a dôvernosti Vašich osobných údajov využívame technické a organizačné opatrenia najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužitím, zaistenie bezpečnosti našich systémov a obnovu dát.

Potrebujete viac informácii ?

Pre ďalšie informácie nás kontaktujte mailom na office@salonaz.eu

Vytvorte si webové stránky zdarma!