OPATRENIA

KADERNÍCTVO

Vážený zákazníci,

salón je od 6.5.2020 otvorený v obmedzenom režime

Prosíme Vás, aby ste dodržiavali a rešpektovali hygienické a bezpečnostné opatrenia určené pre kaderníctvo:

podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.

  1. vstup do salónu je možný iba s použitím rúška, respirátora alebo podobnej tkaniny slúžiacej na ochranu tváre
  2. pri vchode aplikujte dezinfekciu na ruky alebo použite jednorázové rukavice
  3. v salóne, v časti kaderníctvo sa môže v jednom okamihu nachádzať maximálne 1 zákazník 
  4. v čakárni nie je možné čakať, ak sa v salóne nachádza predchádzajúci zákazník, prosím počkajte vonku
  5. do salónu je možné vstúpiť až po 10 minútach od odchodu predchádzajúceho zákazníka
  6. ochrana dýchacích ciest sa v nevyhnutnom čase nemusí použiť pri úkonoch ktoré to neumožňujú (strihanie, umývanie vlasov)

Ďakujeme za pochopenie

Vytvorte si webové stránky zdarma!